Lietuvos profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos modelis Spausdinti El. paštas

Šiuo metu veikianti Profesijos mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema (toliau - Sistema) labiau orientuota į bendrųjų ir pedagoginių kompetencijų tobulinimą. Mokytojai ir dėstytojai savo kompetencijas dažniausiai tobulina auditorijose klausydamiesi paskaitų, o stažuotės įmonėse beveik nevyksta. Projekto metu sukurta Sistema praplečia profesijos mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sampratą ir yra orientuota į technologinių kompetencijų tobulinimą.

 

Sistemos tikslai

Sistemos bendrasis tikslas – sudaryti sąlygas profesijos mokytojams nuolat tobulinti savo kompetencijas atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą.
Priklausomai nuo keliamų profesinio rengimo sistemos strateginių tikslų, mokytojų poreikių, nuolat besikeičiančios šalies ekonominės situacijos ir technologijų vystymosi tendencijų, sistema gali būti orientuota į šių konkrečių tikslų įgyvendinimą:

 • suteikti mokytojams technologines kompetencijas dirbti nuolat atnaujinamoje mokyklų technologinėje bazėje;
 • sudaryti sąlygas pradedantiesiems mokytojams įgyti profesinei veiklai reikalingų kompetencijų;
 • sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti kompetencijas įmonėse, įstaigose ir sektoriniuose praktinio mokymo centruose;
 • suteikti mokytojams žinių apie naujausias technologijas ir jų vystymosi tendencijas.

 

Sistemos uždaviniai

Sistemos pagrindiniai uždaviniai:

 • planuoti mokytojų kompetencijų tobulinimą;
 • parengti mokytojų mokymo programas;
 • informuoti mokytojus apie parengtas mokymo programas ir jų vykdytojus;
 • vykdyti mokytojų mokymą.

 

Sistemos veikimo principai

Sistema veikia vadovaujantis šiais pagrindiniais principais:

 • atžvalgos į šalies ūkio sektorių poreikius;
 • atžvalgos į individualius mokytojų poreikius;
 • socialinės partnerystės;
 • adekvataus finansavimo.

 

Atsisiųskite aprašą .PDF formatu: Lietuvos profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos modelis

 

Registruotų vartotojų aplinkaSektoriai

Sektoriai
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis