2011-11-21 Apskritojo stalo diskusija „Profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio įgyvendinimo strategijų aptarimas“ (Kitos komunalinės, socialinės ir asmeninio aptarnavimo veiklos sektorius) Spausdinti

Lapkričio 21 d. įvyko Apskritųjų stalų ciklo „Profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio įgyvendinimo veiksmų plano aptarimas“ diskusija su sektoriaus profesijos mokytojais ir dėstytojais, verslo įmonių ir jų asociacijų atstovais. Diskusijų tikslas - patikslinti profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo poreikius bei aptarti modelio įgyvendinimo strategijų aptarimas.

 

Pranešimai:

Projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas” modelio įgyvendinimo veiksmų plano pristatymas.
Projekto ekspertė dr. Alvyda Pacevičiūtė.

Profesijos mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo programos pristatymas.
Projekto ekspertė Daina Rožnienė.

 

Diskusijos klausimai:

  • Profesijos mokytojų ir dėstytojų  pasirinktų kompetencijų analizė;
  • Profesijos mokytojų ir dėstytojų kompetencijų tobulinimo organizavimas ir vykdymas;
  • Reikalavimai  technologinių kompetencijų tobulinimo programoms, jų rengėjams ir vykdytojams;
  • Programų vykdymo tvarka, programų vykdymo kokybės užtikrinimo mechanizmas, profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų įgytų kompetencijų vertinimas ir sertifikatų išdavimas;
  • Parengtų  technologinių kompetencijų tobulinimo programų modulių pavyzdžių pristatymas.