Apie projektą Spausdinti El. paštas

Projekto pavadinimas

PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS

Projekto Nr.

VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-001

Projekto trukmė

62 mėn.

Projekto vertė (skirta suma)

20 832 000 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektas yra Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos dalis. Projekto tikslas - suteikti profesijos mokytojams ir kolegijų dėstytojams technologinių kompetencijų dirbti naujoje (sektorinių praktinio mokymo centrų) bazėje ir įgyti technologinių kompetencijų. Projekto metu bus sukurta: technologinių kompetencijų tobulinimo modelis (numatyta kvalifikacijos tobulinimo sistema, jos elementai, finansavimo galimybės, veikimo užtikrinimo priemonės ir pan.), parengta apie 100 naujausių technologinių kompetencijų tobulinimo programų 12-oje ūkio šakų sektorių, 672 dalyvių įgis naujų technologinių kompetencijų. Profesijos mokytojai ir kolegijų dėstytojai mokysis įmonėje dirbti su naujausia technologine įranga.

Projekto laukiamas rezultatas

  • Bus sukurtas technologinių kompetencijų tobulinimo modelis.

  • Technologines kompetencijas patobulins 591 profesijos mokytojų ir 81 kolegijų dėstytojų.

  • Bus parengta 100 technologinių kompetencijų tobulinimo programų 12-oje ekonominės veiklos sektorių.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Profesijos mokytojai ir kolegijų dėstytojai

Projekto vadovas

Jolanta Gaudutiene, tel. (8 5) 2045496, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Numatytos projekto veiklos

1.

Suteikti profesijos mokytojams ir dėstytojams technologinių kompetencijų dirbti naujoje (sektorinių centrų) praktinio mokymo bazėje.

1.1.

Sukurti profesinio mokymo pedagogų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį ir vykdyti sukurtų rezultatų sklaidą.

1.1.1.

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio parengimas ir tvirtinimas

Patvirtintas profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelis

1 komponentė -Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo turinio parengimas. Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo turinys susideda iš:
a) technologinių kompetencijų paklausos ( poreikio),
b) technologinių kompetencijų pasiūlos,
c) technologinių kompetencijų tobulinimo prioritetinių sričių nustatymo.
Rengiamame Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo turinyje (ir kitose projekto veiklose) atsižvelgiama į Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo projektus, profesinio rengimo įstaigų vykdomas mokymo programas bei į naujai rengiamą modulinio mokymo sistemą ir modulines profesinio mokymo programas.

2 komponentė -Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo valdymo ir administravimo sistemos parengimas.                                                            Kuriant Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo valdymo ir administravimo sistemą, bus išanalizuota ir įvertinta:
a) Lietuvos patirtis organizuojant ir vykdant profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimą ( 2005-2010m.) ,
b) ES šalių narių ir kitų valstybių patirtis organizuojant ir vykdant profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimą (3 ES šalys narės ir 2 kitos valstybės) ,
c) Taip pat bus atsižvelgta į tarpinstitucinių darbo grupių , ekspertų ir kt. rekomendacijas profesijos mokytojų ir dėstytojų kompetencijų tobulinimo valdymo ir administravimo modeliui.
Numatoma, kad Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo valdymo ir administravimo sistema susidės iš trijų komponenčių:
a) administracinės struktūros;
b) žmogiškųjų išteklių;
c) teisinio reglamentavimo.

Iš viso bus parengtos trys Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio alternatyvos, kurios teikiamos Švietimo ir mokslo ministerijai. Pasirinktą Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį tvirtins Švietimo ir mokslo ministerija.
Veiklos trukmė -12 mėnesių.

1.1.2.

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio aprašymo leidyba

Modelio aprašymo leidinys kompaktinėje plokštelėje

Profesinio mokymo pedagogų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio aprašymas bus išleistas kompaktine plokštele ir bus išdalintas profesinio mokymo institucijoms, kolegijoms, netiesioginių projekto tikslinių grupių atstovams, darantiems įtaką, diegiant profesinio mokymo pedagogų technologines kompetencijas. Leidybos paslaugų teikėjas bus atrinktas, organizuojant viešojo pirkimo konkursą.
Numatoma veiklos trukmė –1 mėn.

1.1.3.

Technologinių kompetencijų tobulinimo informacinės posistemės sukūrimas, administravimas ir sukurtų rezultatų sklaida.

Informacinė posistemė

Sukuriama informacinė posistemė prie AIKOS sistemos. Joje bus talpinama: reikalavimai technologinių kompetencijų tobulinimo programoms, jų rengėjams ir vykdytojams, parengtos technologinių kompetencijų tobulinimo mokymo programos, jų mokymosi medžiaga, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijai, modelio aprašymas, užtikrinant atvirą prieigą visiems suinteresuotiems asmenims.
Be to bus pateikta informacija apie profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo galimybes Lietuvoje. Šia informacine posisteme galės naudotis visi profesinio mokymo institucijų pedagogai ir kiti suinteresuoti asmenys.
Numatoma bendra veiklos trukmė –36 mėnesiai.

1.2.

Profesijos mokytojų, kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio įgyvendinimas.

1.2.1.

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio įgyvendinimo veiksmų plano parengimas

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelio įgyvendinimo veiksmų planas

Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį bus rengiamas Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo veiksmų planas, kuris apims:
1) reikalavimų technologinių kompetencijų tobulinimo programoms, jų rengėjams ir vykdytojams parengimą;
2) programų vykdymo tvarką, programų vykdymo kokybės užtikrinimo mechanizmų aprašymą, profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų įgytų kompetencijų vertinimą ir sertifikatų išdavimą.
3) Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo organizavimo laiko grafikų parengimą.
Veiklos trukmė -2 mėnesiai.

1.2.2.

Technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo(si) medžiagos rengimas

Technologinių kompetencijų tobulinimo programos su mokymosi medžiaga

Profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimui organizuoti numatoma pirkti mokymų organizatorių -darbdavių ir (ar) darbuotojų organizacijų paslaugas. Paslaugos bus perkamos kiekviename iš 12 ekonominės veiklos sektorių atskirai, viešojo konkurso būdu. Viešųjų pirkimų technines specifikacijas rengia ekonominės veiklos sektorių vedėjai konsultuojami turinio ekspertų.Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimas bus vykdomas pagal technologinių kompetencijų tobulinimo programas. Mokymo programas ir mokymosi medžiagą rengs mokymo organizatorių atrinktos įmonės. Mokymo programos ir mokymosi medžiaga bus rengiama vadovaujantis modelio įgyvendinimo veiksmų plane nustatytais reikalavimais bei konsultuojantis su turinio vadovu ir turinio ekspertais. Prie kiekvienos technologinių kompetencijų tobulinimo programos bus parengta mokymosi medžiaga. Atsižvelgiant į technologinių kompetencijų poreikių analizę, bus parengta apie 100-tas technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir jų vykdymui reikalingos mokymosi medžiagos. Parengtų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymosi medžiagos atitiktį veiksmų plane nustatytiems programų reikalavimams vertins turinio vadovas, turinio ekspertai ir ekonominės veiklos sektorių vedėjai.
Veiklos trukmė -6 mėnesiai.

1.2.3.

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų mokymų vykdymas.

672   dalyvių (profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų)

Mokymus vykdys mokymo programas parengusios įmonės. Esant reikalui pasitelkdamos sektorinių praktinio mokymo centrų technologinės įrangos tiekėjus. Mokymai bus vykdomi įmonių ir sektorinių praktinio mokymo centrų technologinėje bazėjė. Iš viso bus apmokyta 650 profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų. Kiekvieno dalyvio mokymų vidutinė trukmė -3 mėnesiai. Pasibaigus mokymams kiekvieno dalyvio įgytos technologinės kompetencijos bus įvertintos pagal veiksmų plane nustatytus reikalavimus ir bus išduodamas technologinių kompetencijų tobulinimo/įgijimo sertifikatas. Mokymų kokybę prižiūrės mokymų organizatoriai ir ekonominės veiklos sektorių vedėjai. Mokymų organizatorius konsultuos turinio vadovas ir turinio ekspertai. Igytų kompetencijų vertinimą vykdys mokymų organizatoriai, dalyvaujant ekonominės veiklos sektorių vedėjams, turinio vadovui ir turinio ekspertams.
Veiklos trukmė –16 mėnesių.

1.2.4.

Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo plėtra, atsižvelgiant į naujus ūkio sektorių ir sektorinių praktinio mokymo centrų poreikiu

1 programų atnaujinimo planas; 15 atnaujintų modulių su mokymosi medžiaga,60 profesijos mokytojų, patobulinusių technologines kompetencijas

Mokymus vykdys mokymo programas parengusios įmonės. Esant reikalui pasitelkdamos sektorinių praktinio mokymo centrų technologinės įrangos tiekėjus. Mokymai bus vykdomi įmonių ir sektorinių praktinio mokymo centrų technologinėje bazėjė. Iš viso bus apmokyta 60 profesijos mokytojų.

 

Registruotų vartotojų aplinkaSektoriai

Sektoriai
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis