2010-12-15 Apskritojo stalo diskusija „Įvadas į profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo projektavimą“ Spausdinti El. paštas

 

Gruodžio 15 d. įvyko pirmojo Apskritųjų stalų ciklo „Įvadas į profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo projektavimą“ diskusija su maisto produktų, gėrimų pramonės ir žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių profesijos mokytojais ir dėstytojais, verslo įmonių ir jų asociacijų atstovais. Diskusijų tikslas - aptarti technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos elementus atsižvelgiant į Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo projektus, profesinio rengimo įstaigų vykdomas mokymo programas bei į naujai rengiamą modulinio mokymo sistemą ir modulines profesinio mokymo programas.

 

Susitikimuose skaityti pranešimai:

Projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas” apžvalga, projekto vadovė Edita Juodienė

„Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos kūrimas”, projekto mokslinis vadovas dr. Sigitas Žilionis

„Profesinio mokymo įstaigų ir kolegijų poreikio tobulinti mokytojų ir dėstytojų technologines kompetencijas nustatymas”, projekto turinio ekspertė dr. Alvyda Pacevičiūtė

 

Vedamos diskusijos atsakyti į klausimus:

  • Ar tiksli ir išsami pranešime pateikta mokytojo/dėstytojo technologinės kompetencijos sąvoka?
  • Iš kokių komponenčių turėtų susidėti mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistema?
  • Kaip turėtų būti vykdomas mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo planavimas?
  • Ar reikėtų klausti mokytojų/dėstytojų, kokias technologines kompetencijas jie šiuo metu jau turi? Ar pakanka paklausti, kokių jiems reikia naujų technologinių kompetencijų?
  • Kaip padaryti, kad apklausoje dalyvautų visi mokytojai ir dėstytojai, o atsakymai į anketos klausimus būtų tikslūs ir išsamūs?
  • Ar mokytojų ir dėstytojų poreikiai yra vienintelis kriterijus nustatant prioritetines technologinių kompetencijų tobulinimo sritis? Kokie kiti galėtų būti kriterijai, padedantys tiksliau ir skaidriau nustatyti prioritetines sritis?
  • Ar įmonės sutiktų vykdyti mokytojų ir dėstytojų mokymus? Jei taip, tai kokias sąlygas jos kelia?
  • Ar įmonės turi pakankamai patirties parengti kompetencijų tobulinimo (mokymo) programas?
  • Ar įmonės gali suteikti darbo vietas mokytojams ir skirti mentorius, tuo metu, kai jos vykdo savo tiesioginę veiklą – produkcijos gamybą?

Apibendrinti diskusijų rezultatai toliau yra pateikiami projekto turinio ekspertų grupei.

 

Keletas akimirkų iš apskritojo stalo diskusijų susitikimo:
 

Registruotų vartotojų aplinkaSektoriai

Sektoriai
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis